konjuktur

Hög inflation leder till ökade kostnader hos både företag och privatpersoner. Företag går igenom sina kostnader och ser över vad som kan effektiviseras och sparas in på. Anställningsgraden spås minska under 2023 jämfört med tidigare år. Samtidigt ökar satsningen på interimslösningar och roller inom ekonomi. Oavsett konjunkturläge är efterfrågan på roller inom ekonomi, bank och finans varaktig. Marknaden kräver kandidater med rätt erfarenhet för att kunna tackla de ekonomiska beslut som krävs under tuffa tider.  

Finance Recruitment tillhandahåller interimslösningar och rekryteringar, specialiserade på att skapa relevanta kravprofiler, bygga kontinuerliga relationer med kandidater, utvärdera deras styrkor, egenskaper & specialiseringar samt fungera som en rådgivare för kunder när det gäller att välja rätt kandidat. Genom att överlåta en rekryteringsprocess till en extern aktör kan företag fokusera på att utveckla verksamheten i stället för att själva leta bland kandidaterna på marknaden. Att vända sig till Finance Recruitment, som redan har ett etablerat nätverk, minskar risken för att man senare behöver göra en kostsam nyrekrytering om kandidaten inte var rätt för rollen. I rådande lågkonjunktur efterfrågas både traditionell kompetens, så som CFO’s, ekonomi- och redovisningschefer, controllers och mer juniora roller så som ekonomiassistenter. Men också specialisttjänster med kunskaper inom IFRS, skatt, moms samt kandidater med ett driv för entreprenörskap och processförändring.

Som en effekt av lågkonjunkturen kan vi se ett ökat antal av tillgängliga kandidater på marknaden, något som Finance Recruitment ser som positivt, men som kan kännas överväldigande för många kunder. Att hitta rätt person med rätt erfarenhet och expertis bland många irrelevanta ansökningar tar tid och engagemang.

Marknaden skriker efter rätt kandidater, oavsett vilken typ av anställning, och kravprofilen är avgörande för ett lyckat resultat. Företagen själva måste göra en ordentlig analys av vad som krävs så att rekryteringen ska bli rätt och för att förväntningarna på båda sidor ska uppfyllas. Att anställa eller ersätta en anställd är kostsamt och på en marknad där kostnader ses över mer ser vi även en ökning i interimslösningar. För att inte tappa fart men samtidigt se över kostnaden väljer många att ta in en konsult med specialistkompetens över en tid. På så vis löser man sitt akuta problem och skapar en flexibilitet för företaget. En interimslösning ger spetskompetens och samtidigt mer tid att analysera och reflektera vad som krävs i rollen framöver.

Rekryteringsmarknaden 2023 präglas av en föränderlig miljö. Kandidater efterfrågar flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och en trygg arbetsplats.

FR-Simon-Interior-FullSize_72PPI_sRGB-13

”En ordentlig och grundlig onboarding har också blivit viktigare. När man lagt mycket tid och pengar på rätt kandidat måste det som företaget målat upp om rollen stämma i praktiken. Kandidaterna har blivit känsligare för när den beskrivna bilden inte stämmer med verkligheten” 

förklarar Simon Kling VD på Finance Recruitment.

Utöver det spelar digital kompetens, mångfald och inkludering samt AI en betydande roll för marknadens framtid. Företag måste anpassa sig efter även dessa förändringar för att kunna attrahera den bästa talangen. Rekryteringsföretag som Finance Recruitment erbjuder ett värdefullt stöd för att navigera i denna dynamiska miljö och möjligheten att hitta rätt kandidat för rätt tjänst.

Är ni i behov av extra stöd? Tveka inte att höra av er!

Anna Kaaling (2)
Anna Kaaling

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering och konsultlösning av ekonomer.

Anna Möllevinge (2)
Anna Möllevinge

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering av chefer och specialister inom ekonomi.

JPG_1800x1850px_72ppi_sRGB_04300154
Anna Rumin

Rekryteringskonsult. Interimskonsulter inom ekonomi och redovisning.

Beatrice Marcus
Beatrice Markus

Rekryteringskonsult. Rekrytering och konsultlösning av ekonomer - Föräldraledig

Carl-Christian Haglund
Carl-Christian Haglund

Grundare och partner. Interimskonsulter inom ekonomi och redovisning.

Caroline Qvist Svensson
Caroline Svensson

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering av chefer och specialister inom ekonomi.

Charlotta Kleiner
Charlotta Kleiner

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering och konsultlösning av ekonomer - Föräldraledig

JPG_1800x1850px_72ppi_sRGB_04183974
Ellinor Tjäder

Rekryteringskonsult. Rekrytering och konsultlösning av ekonomer.

Eoin Laird
Eoin Laird

Grundare och partner, specialist på rekrytering inom Bank & Finans.

Filip Tu (2)
Filip Tu

Associate. Interimskonsulter inom ekonomi och redovisning.

Fredrik Swedin
Fredrik Swedin

Styrelseordförande

JPG_1800x1850px_72ppi_sRGB_04132234
Hanna Annerfelt

Rekryteringskonsult. Rekrytering och konsultlösning av ekonomer.

Jens Bergsten
Jens Bergsten

Grundare och partner. Interimskonsulter inom ekonomi och redovisning.

Johan Junggren (1)
Johan Junggren

Associate. Rekrytering av chefer och specialister inom ekonomi.

JPG_1800x1850px_72ppi_sRGB_04231072
Mathilde Helgesson

Marknadsansvarig

Nahrin Anbratt
Nahrin Anbratt

Associate. Rekrytering av specialister inom bank och finans.

Philip Dufwa (2)
Philip Dufwa

Grundare och partner. Interimskonsulter inom ekonomi och redovisning.

Rasmus Benner (1)
Rasmus Benner

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering och konsultlösning av ekonomer.

JPG_1800x1850px_72ppi_sRGB_04093544
Sara-Louise Berggren

Rekryteringskonsult. Rekrytering av chefer och specialister inom ekonomi.

Simon Kling (2)
Simon Kling

VD och kontaktperson för press.

JPG_360x370px_72ppi_sRGB_04231072
Mathilde Helgesson 

Marknadsansvarig

Liknande nyheter