Bild på hus med mörka moln ovanför

Hur kan du i en beslutsgrundande situation lita på den information du har blivit delgiven?

Tidigare i år var det nog ingen med ett aktivt intresse i ekonomi, bank och finans som undgick avslöjande om misstänkt penningtvätt hos ett antal storbanker.

Istället för att kommentera vad vi tycker borde ha skett på en organisationsnivå vill vi hellre prata om den mänskliga faktorn och vikten av att ha rätt person på rätt uppdrag. I likhet med bankernas krav på att granska samtliga kunder innan de godkänns, har vi i rekryteringsbranschen ett ansvarstagande gentemot våra klienter att säkerställa kvalitén av våra kandidater.

Att säkerställa kandidaten handlar både om att verifiera dennes professionella bakgrund, men också den personliga bakgrunden. För nyckelroller som kräver stort förtroende från både interna och utomstående aktörer är det viktigt att ha en förståelse för kandidatens personalia.

Det har åtskilliga gånger rapporterats i media om kostnaden för felrekryteringar och enligt vår erfarenhet gäller detta särskilt för chefs- och specialistroller inom bank och finans. Svenska Dagbladet skriver att kompetensbrist bland medarbetare är en drivande faktor när bolag misslyckas att ligga i framkant i den strategiska utvecklingen. En felrekrytering kan också skapa problem på lång sikt hos bolag som upptäcker att rätt kompetens saknas i den anställda. Det blir dyrt oavsett lösning; antingen investera i upplärning eller investera i en ny rekrytering.

Det är helt enkelt bättre att genomföra en kvalitativ rekryteringsprocess, för att se till att rätt kandidat blir anställd på rätt position. För att upprätthålla, och säkerställa kvalitén av våra kandidater gentemot våra klienter, så genomför vi en grundläggande bakgrundskontroll av samtliga slutkandidater i alla våra permanenta rekryteringar.

Flertalet av de tjänster som vi tillsätter har som uppgift att disponera över miljon – och ibland miljardbelopp. Det är vår mening att en gedigen rekryteringsprocess inkluderad sanningsförsäkran och bakgrundskontroller fungerar som en säkerhet för samtliga involverade i rekryteringen.

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
Okategoriserade
SV