Hanna Bulldra

Har du någonsin förvrängt sanningen på en anställningsintervju för att öka dina chanser till jobbet?

Den frågan kan uppfattas som konfronterande och för vissa personer anklagande. Men faktumet kvarstår att det är svårt att urskilja sanningen under en anställningsintervju. Att ljuga är ett starkt ord, men ofta har kandidater en ”egen syn” på sanningen. Hur kan du då ta reda på vad som stämmer?

Hanna Bulldra, COO på Finance Recruitment, har arbetat länge inom rekryteringsbranschen. Hon är certifierad i flera olika testverktyg och är i grunden ekonom och beteendevetare. Hanna har infört ett nytt sätt att säkerställa sanningen.

Hur förekommande är det att kandidater ger falsk information i sitt CV?

 • Att kandidater rakt ut ljuger med uppsåt att vilseleda arbetsgivaren är ovanligt. Det mer förekommande fallet är när kandidatens bild av sanningen inte överensstämmer med omvärlden. Ett tydligt exempel ser vi på utbildningssidan, som är viktig för många roller vi rekryterar till.

Kan du utveckla det?

 • Det finns en tendens för kandidater att höfta lite – de informerar om att ha en magisterexamen inom ett ämne, men i realiteten har de inte plockat ut de sista 5 poängen. Och då är det ju faktiskt inte en magisterexamen. Både för kandidaten och kunden kan detta ställa till problem längre fram i rekryteringsprocessen.

Hanna har ägnat många tankar kring hur det på ett bättre sätt går att säkerställa vilka kompetenser de arbetssökande har och hur du kan verifiera det. Och för ett år sedan presenterade hon idén om att varje sökande ska fylla i en sanningsförsäkran. Den används nu kontinuerligt vid alla intervjuer på det bolag som Hanna arbetar med.

Vad är en sanningsförsäkran?

 • En sanningsförsäkran är ett dokument som vi presenterar för alla kandidater i deras första intervju där de får svara på en samling påståenden och intyga att den information de angivit i sitt CV är korrekt.

Garanterar sanningsförsäkran att du får veta hela sanningen?

 • En sanningsförsäkran är såklart ingen garant för transparens, men den får kandidaten att tänka till redan i ett första möte. Som slutkandidat i en process blir du alltid ombedd att ge referenspersoner, vilka i sin tur kommer att få intyga att det som du har skrivit i ditt CV är korrekt. En kandidat som har höftat lite i sitt CV får sig en tankeställare, och samtidigt en chans att korrigera eventuella påståenden under intervjun.

Inom rekryteringsbranschen är detta ett vanligt problem och att bedöma sanningen om en kandidat är otroligt svårt, samtidigt är det många delar som ska stämma överens när rätt person ska tillsättas på rätt plats:

 • Den data du får av kandidaten i form av CV, meriter och personliga brev.
 • Den muntliga presentationen som kommer fram under en anställningsintervju.
 • Kandidatens omvärldsprofil som inkluderar arbetstillstånd, juridiska spörsmål och sociala medier.

Hur är kandidatens bemötande när vi presenterar en sanningsförsäkran?

 • Jag skulle säga att den feedback jag fått är positiv. ”Oj vad seriöst och grundligt det här var”. Det uppfattas som att vi är ett företag som ser till kvalité och som faktiskt säkerställer både uppdraget för kandidaten och kandidaten för kunden. Så att det blir rätt för alla parter i slutändan.

Är det bara för att syna kandidaten som vi genomför sanningsförsäkran?

 • Vi använder oss av sanningsförsäkran för både arbetsgivarens och kandidatens skull. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats, och i en rekryteringsprocess gäller det att få en så tydlig bild av kandidaten som möjligt. Vårt mål är att för båda parters skull rekrytera långsiktigt.

Kandidatmarknaden är idag väldigt rörlig och i en undersökning under Q1 2019 där Hannas arbetsgivare frågade ca 450 kandidater om den viktigaste företagsvärderingen, visade det sig att ”Utvecklingsmöjligheter” var i särklass högst rankad (59%). För en långsiktig rekrytering bör kandidaten inte uppfylla alla önskemål som arbetsgivaren har. Då finns det inget utrymme för utveckling, och det är varken bra för kandidaten eller arbetsgivaren.

 • Om kandidaten förskönar verkligheten i sitt CV och upphöjer sin förmåga kan den rentutav bli bortsållad för tjänsten. I varje nytt steg du tar i livet, och det gäller ju allt, är väl tanken att du ska lära dig någonting nytt.

Kan du tänka dig att det för kandidaten skulle vara avskräckande med sanningsförsäkran?

 • Ja, om jag visste med mig att jag har skarvat i mitt CV. Jag har aldrig varit med om att kandidater vägrat skriva under, eller fyllt i en sanningsförsäkran. Däremot har jag varit med om att kandidater har lämnat den blank, och då finns det förmodligen en anledning till det.

Vad tycker kunderna om att vi genomför sanningsförsäkran av era kandidater?

 • De tycker att det är fantastiskt bra, verkligen en kvalitetsstämpel. Jag har aldrig stött på att en beställare ifrågasatt det.

En sanningsförsäkran hjälper rekryteringskonsulter att värdera den information som kandidaterna ger. Som kandidat kan du göra dig själv en stor otjänst genom att vara oärlig i din process. I värsta fall har du spenderat tid och energi bara för att hamna i en roll och på ett bolag som inte alls passar dig.

För att anställa medarbetare över lång sikt är det lika viktigt att ta hänsyn till både kandidatens och arbetsgivarens förmåga och målsättning. Rätt person på rätt plats.

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
Okategoriserade
SV