Banner_report_web

Undersökning bland 213 chefer och HR specialister

Under perioden 26 mars – 6 april 2021 har Finance Recruitment med hjälp av Kantar Sifo genomfört en undersökning som ämnar svara på hur coronapandemin påverkat arbete, processer och rutiner hos företagen. Resultaten som sticker ut är att hälften av respondenterna anser att det är svårare att behålla och leva upp till företagskulturen, samt att 58% ser ett ökat behov av ansvarstagande bland medarbetare.

”De senaste 10 - 15 åren har många företag investerat i vilka värderingar och vilken kultur som ska genomsyra bolagens beteende. Den här arbetskulturen som ofta kretsar kring arbetsplatsen blir nu prövad av det nya arbetssättet” Simon Kling, VD

Utmaningen att behålla företagskulturen blir påtaglig när majoriteten av personalen arbetar på distans. De traditionella kulturbärarna, cheferna, får sämre insyn och inverkan på organisationen – samtidigt som kraven på cheferna ökar.

Ladda ner undersökningen

Ansvaret för både företagskultur och även för välkomnande av nyanställda förskjuts till medarbetarna. Nyanställda måste i sin tur agera mer proaktivt för att integreras sin nya arbetsplats och de förväntas att ha fler kompetenser som bland annat IT-vana och vara starkt självgående.

”Tålamodet att orka lyssna i ett digitalt möte sjunker i takt med hur långt mötet är. Att visa på ett riktigt beteende blir svårare vid färre interaktioner och vid färre fysiska möten”

De flesta är nog övertygade om att coronapandemin har framtvingat ett nytt arbetssätt där medarbetare i främst tjänstesektorn har börjat jobba stor del av sin tid på distans. Med den utgångspunkten tycker vi att det är vårt ansvar som rekryteringsspecialister att ta reda på hur svenska bolag har påverkats av detta.

Man som arbetar med investment banking får nedför trappa.

Finance Recruitment

Finance Recruitment är ett rekryterings- och konsultbolag specialiserade inom ekonomi, bank och finans. Vi har marknadens starkaste kandidatnätverk och små som stora bolag att hitta rätt kompetens.

Carl Barkestam
Carl Barkestam

Marknadsansvarig och kontaktperson för webb

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
Okategoriserade
SV