konsulter-i-tid

Ekonomikonsulterna är hett eftertraktade på marknaden.

Seniora redovisningsekonomer och koncernredovisare får många förfrågningar och kan vara svåra att ta in på kort varsel.

En fördel med ekonomiområdet är att det ofta är förutsägbart. Boksluten ändras inte. Med god framförhållning gör det enklare att planera dina temporära resurser.

Historiskt har vi sett ett stort behov av Interimskonsulter efter sommaren med start i augusti och september.

Konsulterna hjälper inte bara med att lösa kompetensbrist av specialistkunskap. En gömd fördel med att använda sig av duktiga konsulter är utifrån-in perspektiven med nyktra ögon. Seniora konsulter med erfarenhet från olika bolag och branscher kan lyfta hela verksamheten. Nya infallsvinklar, tankesätt och arbetsprocesser.

Flexibla konsultlösningar

Vi erbjuder ett flertal olika typer av konsultlösningar.

  • Interimskonsulter med eget bolag som fakturerar
  • Ekonomikonsulter som får lön via Finance Recruitment
  • Hyrköps - lösningar där konsulten blir överrekryterad efter 6 månader till kunden om allt fungerat bra.

Ekonomikonsulter på kort varsel

Finance Recruitment Interim har gått starkt framåt i år och vi har rekordmånga konsulter i fält. Över 120 konsulter i maj. Med tusentals ekonomer i nätverket kan vi snabbt leverera när beställaren har ett behov.

Men god framförhållning ger oftast bäst resultat.

Man och kvinna ritar på en whiteboard
Jens Bergsten profile
Jens Bergsten

Grundare och partner. Interimskonsulter inom ekonomi och redovisning

Lyckade samarbeten

Vad säger våra kunder och konsulter?

Liknande nyheter

Nyheter
SV
Nyheter
SV
Nyheter
Okategoriserade
SV