Kundcase: Intervju

Lyckad rekrytering av en controller till Erik Penser Bank

Erik Penser Bank
Intervju med Håkan Selfven, CFO på Erik Penser Bank

Kan du kort beskriva vem du är och vad du arbetar med på Erik Penser Bank?

Jag är CFO på Erik Penser Bank och har arbetat på banken i drygt 11 år, sedan 2011. Jag har arbetat inom finans hela min karriär. Det började med 9 år på Carnegie och efter det 3 år på en liten broker som hette NeoNet.

Vilket rekryteringsbehov hade du när du kom i kontakt med Finance Recruitment

Vi letade efter en Controller med erfarenhet från både business och financial controlling.

Erik P bank

Caroline var lyhörd och hade god förståelse för vår verksamhet. Hon gav vägledning för vilket vi skulle gå efter och vilken bakgrund kandidaten borde ha.

Håkan Selfven, CFO

Processen

Hur upplevde du rekryteringsprocessen tillsammans med oss?

Jättebra, en av de bästa rekryteringsprocesser som vi har haft. Både vår HR och hon som är Redovisningschef har varit med, och vi alla tre tyckte det var en jättebra process. Kommunikation var rak och tydlig. Det var rätt kandidater och rätt profiler på dem som presenteras för oss. Vi var väldigt nöjda.

Caroline var lyhörd och hade god förståelse för vår verksamhet. Hon gav vägledning för vilket vi skulle gå efter och vilken bakgrund kandidaten borde ha. Vi hade en bra löpande dialog där vi kunde bolla frågor fram och tillbaka. Rätt kandidat med rätt bakgrund, rätt lönenivå.

Vad är viktigast hos en samarbetspartner när du ska rekrytera eller har ett konsultbehov?

Det viktigaste är att rekryteringsbolaget förstår våra behov. Det är även viktigt med en löpande dialog där jag får träffa rätt kandidater, i stället för många kandidater. Det sparar mig en massa tid.

Skulle du rekommendera oss till andra som har liknande behov?

Absolut.

Bakgrund till samarbetet

Kunden Erik Penser Bank var i behov av en controllerfunktion med erfarenhet från både business och financial controlling. Rollen krävde stor systemvana och en god förståelse för redovisning och bokslut.

Om företaget

Erik Penser Bank

Erik Penser Bank är en privatägd och fristående bank. De erbjuder exklusiva finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värde åt deras kunder.

Banken har ett hundratal anställda och huvudkontor i Stockholm. Deras affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan vara grundad på framgång för deras kunder och uppdragsgivare.

Ansvarig konsult

Caroline Qvist Svensson
Caroline Svensson

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering av chefer och specialister inom ekonomi.

Relaterade testimonials

SV
Kandidater
SV
Kunder