Kandidatcase: Intervju 

Intervju med Barncancerfondens nya ekonomichef

Skärmklipp
Intervju med Marianne Lindberg, nya Ekonomichefen på barncancerfonden

Kan du kort beskriva vem du är och din bakgrund inom ekonomi.

"Mitt namn är Marianne Lindberg och jag är 52 år. Jag har arbetat brett inom ekonomi på PostNord i väldigt många år. När jag arbetade på koncernstaben så arbetade jag inom Business Control och de sista fyra till fem åren var jag processchef på vårt Shared Service Center."

Vad tycker du är viktigast hos ett rekryteringsbolag?

"Det är viktigt att de ställer relevanta frågor i relation till min roll. Att de hittar och möter mig på den nivån jag kom in på. Det är också viktigt att jag blir bra behandlad i förhållande till min kompetens, och det har jag inte upplevt på alla ställen tidigare."

Skärmklipp

Jag har varit i ett antal processer med både företag och rekryteringsbyråer och den bästa processen har varit med er.

Marianne Lindberg, Ekonomichef på Barncancerfonden. 

process

Hur upplevde du rekryteringsprocessen tillsammans med oss?

"Den har varit fantastiskt bra. Redan från början ställde Caroline väldigt relevanta frågor och ni förstod vilken nivå jag kom in på. Sedan tycker jag om att ni följde hela processen, från det att jag sökte tjänsten till dess att jag påbörjade arbetet. Bra uppföljning."

Skulle du rekommendera oss till andra som har liknande behov?

"Absolut."

Bakgrund till samarbetet 

Barncancerfonden anförtrodde Finance Recruitment med sin rekrytering av en ny ekonomichef och det var i samband med utannonseringen av denna tjänst som Marianne Lindgren kom i kontakt med Finance Recruitment.

Kandidaten förväntades ha akademisk examen med inriktning mot ekonomi och erfarenheter av bland annat förändringsarbete, budgetansvar och styrgruppsarbete i projekt. 

Om företaget

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att varje cancerdrabbat barn och familj ska överleva, och leva ett gott och långt liv. För att bekämpa barncancer och dess olika konsekvenser utgår de från tre ändamål – forskning och utbildning, råd och stöd och information. Ändamålen finansieras av privata givare och företag. Barncancerfonden är en arbetsplats med cirka 100 engagerade medarbetare som varje dag strävar efter att göra skillnad.

Ansvarig konsult

Caroline Qvist Svensson
Caroline Svensson

Senior rekryteringskonsult. Rekrytering av chefer och specialister inom ekonomi.

Relaterade testimonials

SV
Kandidater
SV
Kunder