favicon (5)

Interim ekonom

Ekonom med interim tillsättning

Våra tillgängliga konsulter Kontakta oss

Ibland behöver man snabbt hitta rätt ekonomisk expertis för att täcka ett tillfälligt behov. Oavsett om det gäller att täcka upp för kortfristiga frånvaron, hantera specifika projekt, eller stärka ert team under kritiska tillväxtfaser, är vårt mål att erbjuda snabba och effektiva lösningar. Finance Recruitment hjälper er att hitta en ekonom som interim lösning.

När behövs en ekonom med interim tillsättning?

Att tillsätta en ekonom med en interim lösning kan vara lösningen i många situationer för företag inom ekonomi och finans. Genom att anlita en interim ekonom kan ditt företag säkerställa att ni både har rätt kompetens vid rätt tidpunkt, och att ni dessutom får en flexibel lösning som kan anpassas efter era behov. Här är några av de vanligaste scenarierna när en interimskonsult kan vara den bästa vägen framåt.

 1. Projektbaserade behov
  Företag står ofta inför tidsbegränsade projekt som kräver specialiserad ekonomisk expertis. En interim ekonom kan tillföra den nödvändiga kunskapen utan att företaget behöver binda upp sig långsiktigt.
 2. Övergångsperioder
  Under företagsförändringar, såsom fusioner eller omstruktureringar, kan en interim ekonom erbjuda stabilitet och hjälpa till med en smidig övergång.
 3. Föräldraledighet eller långtidssjukskrivningar
  När nyckelpersonal inom ekonomiavdelningen är frånvarande under längre perioder, kan en tillfällig tillsättning fylla kompetensgapet och upprätthålla kontinuiteten i arbetet.
 4. Expertis för specifika uppdrag
  Vissa ekonomiska utmaningar kräver specialkunskaper som inte finns internt. En interim ekonom med rätt bakgrund och erfarenhet kan många gånger vara lösningen.
 5. Stöd vid toppbelastning
  Under perioder med hög arbetsbelastning, såsom vid bokslut eller budgetering, kan extra resurser i form av en extra ekonom vara det som krävs för att ni ska ha möjlighet att hålla deadlines och upprätthålla kvaliteten i arbetet.

Vad gör en interim ekonom?

En interim ekonom spelar en grundläggande roll i att stödja och driva företagets ekonomiska funktioner under en tillfällig period. Deras ansvarsområden och uppgifter kan variera beroende på företagets specifika behov.

 1. Finansiell rapportering och analys
 2. Budgetering och prognoser
 3. Kostnadskontroll och effektivisering
 4. Skattehantering
 5. Strategiskt stöd och finansiell rådgivning
 6. Ledarskap och teamhantering

Olika roller för en interim ekonom

En interim ekonom kan tillsättas i flera olika roller som varierar från mer allmänna finansiella uppgifter till specialiserade positioner. Här är några exempel.

 1. Finanschef (CFO)
  En interim CFO hanterar företagets övergripande finansiella strategier, övervakar budgetprocessen, och ger råd till företagsledningen om viktiga finansiella beslut.
 2. Controller
  En interim controller ansvarar för att övervaka bokföring och finansiell rapportering, budgetering och prognosarbete samt intern kontroll.
 3. Business controller
  En interim business controller analyserar och tolkar finansiell data för att ge insikter och stöd till affärsbeslut, med fokus på framtida prestationer och strategisk planering.
 4. Financial controller
  En interim financial controller övervakar och rapporterar ett företags historiska finansiella data, ansvarar för regelefterlevnad och interna kontroller, och säkerställer att finansiella processer är korrekta och effektiva.
 5. Redovisningsekonom
  En redovisningsekonom fokuserar på den dagliga hanteringen av företagets bokföring, inklusive leverantörsbetalningar, kundfakturering och månadsavslut. En interim redovisningsekonom hjälper er när behovet bara är tillfälligt.
 6. Redovisningschef
  En redovisningschef ansvarar för att leda och övervaka ett företags redovisningsprocesser, inklusive att säkerställa korrekt finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och regler. När behovet är temporärt får ni hjälp av en interim redovisningschef.
 7. Koncernredovisningschef
  En interim koncernredovisningschef ansvarar för att leda och hantera ett företags koncernredovisning, ofta under perioder av övergång, förändring eller speciella projekt.

 8. Löneadministratör
  En interim löneadministratör hjälper er att hantera beräkning och utbetalning av löner till anställda, inklusive skatteavdrag och rapportering till relevanta myndigheter.
 9. Skattespecialist
  Specialiserad på skattefrågor och ser till att företaget följer skattelagstiftningen och optimerar sin skatteposition.
 10. Finansanalytiker
  En finansanalytiker skapar och analyserar ekonomiska modeller, hjälper till med finansiell planering och analyserar data för att ge insikter om företagets finansiella hälsa.
 11. Riskhanterare
  Som riskhanterare identifierar och analyserar ekonomen potentiella risker för företaget och utvecklar strategier för att hantera dessa risker.
 12. Projektledare för ekonomiska projekt
  Denna roll innebär att leda specifika finansiella projekt, såsom systemimplementeringar eller integrationsprocesser efter företagsförvärv.

Kontakta oss

Så hjälper vi er

På Finance Recruitment är vi specialister på interim rekrytering. Vi vet att vikten av att ha rätt kompetens på plats är avgörande för att säkerställa att ert företags finansiella funktioner hanteras effektivt.

Anlita oss

Uppdrag av alla storlekar

Oavsett om det gäller ett litet kortvarigt projekt eller en längre uppdragsperiod för att hantera större finansiella utmaningar, har vi kapacitet och expertis att hantera uppdrag av alla storlekar. Vi har lång erfarenhet som rekryteringsföretag inom ekonomi och anpassar vår rekryteringsprocess för att passa era specifika behov och krav.

Tillsättning inom 24 timmar

Vi erbjuder tillsättning av kvalificerad ekonom på interim basis inom 24 timmar. Vår snabba respons säkerställer att ert företag inte förlorar värdefull tid när oväntade behov uppstår.

Tidsbesparing

Att hitta rätt kompetens kan vara en tidskrävande process. Med vår expertis inom sparar vi er tid genom att effektivt identifiera och presentera de bästa kandidaterna för era behov.

Spara pengar

Att anlita en interim ekonom är ofta en kostnadseffektiv lösning. Med vår hjälp minskar ni inte bara rekryteringskostnader och risken för felrekrytering, utan ni får även flexibiliteten att anpassa ert arbetskraftsbehov efter aktuella ekonomiska förhållanden.

Vår konsultprocess

När ert behov uppstår av en interim ekonom har vi en utarbetad och effektiv process som vi anpassar efter ert behov. Så här kan processen se ut – från att vi tar emot er förfrågan, till uppföljning under och efter uppdraget.

Löpande intervjuer med konsulter

Intervjuer på generell basis innan behov uppstår Vårt stora nätverk av kandidater är ett tydligt mervärde för dig som kund. Dessa konsulter kan ofta ta ett uppdrag med kort varsel. För att underhålla detta nätverk och kunna leverera när behovet väl uppstår, gör vi dagligen generella intervjuer med kandidater.

Behovsanalys

För att förstå vad ni verkligen behöver, har vi en grundläggande genomgång med rekryterande chef och andra relevanta personer hos er. Därefter fastställer vi en befattningsbeskrivning för det aktuella behovet. Denna befattningsbeskrivning ligger sedan till grund för vårt arbete. I vårt möte ger vi även vår input om marknaden samt vilken typ av kandidat vi tror kan passa för uppdraget.

Sökning av kandidater

När vi vet vad ni behöver, börjar vår sökprocess. I de flesta fall har vi redan några kandidater i åtanke men vi kompletterar alltid med en sökning i vårt kandidatnätverk. Vi intervjuar de kandidater vi finner relevanta utifrån befattningsbeskrivningen. Om ni önskar och finner det väsentligt får kandidaterna även genomföra kompetenstester.

Presentation av kandidater

Med intervjuer och eventuella tester som grund presenterar vi sedan upp till tre relevanta kandidater redan inom 24 timmar. Kandidater presenteras med en sammanfattning avs. erfarenheter, styrkor/svagheter, personlighet samt de kunskaper som är relevanta för det specifika uppdraget. Vi anger även uppgifter om pris och tillgänglighet.

Referenstagning

Vi tar referenser på den eller de kandidater som ni väljer att gå vidare med. I många fall har vi redan arbetat med kandidaten tidigare och har således redan tagit referenser.

Kontraktsskrivning

När ni har bestämt er för en kandidat, skriver vi kontrakt som reglerar de olika delarna i konsultuppdraget.

Uppföljning

Under uppdraget håller vi nära kontakt med både kund och konsult, för att försäkra oss om att allt fortlöper som det ska. Vi är även måna om att sammanfatta uppdraget efter dess slut, för att få kunskap om alls parters upplevelse.

Kontakta oss när ni behöver en ekonom med interim tillsättning

Behöver ni hjälp att hitta en tillfällig tillsättning av ekonom för en interim lösning? På Finance Recruitment matchar vi er med rätt kandidat.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Varför anlita Finance Recruitment?

Lång erfarenhet av att rekrytera specialister

Vi på Finance Recruitment har tillsatt över 1000 specialister inom ekonomi, bank och finans i Stockholm.

Läs mer här

Behöver du permanent rekrytering?

Rekrytering inom Ekonomi och Finans

Vi rekryterar både seniora och juniora roller inom ekonomi, bank och finans.

Läs mer här

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Finance Recruitment Sweden AB, orgnr. 556968-6552 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata